Zamknij regulamin

Regulamin strony Reputeup.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Właścicielem serwisu jest firma ReputeUp Żelków-Kolonia ul. Słoneczna 3 08-110 Siedlce NIP: 821-26-71-708, admin@reputeup.pl
 2. Serwis działa pod adresem internetowym reputeup.pl (https://reputeup.pl) i jest platformą pośrednictwa pomiędzy Klientem a podmiotami trzecimi, służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych (zwanego dalej w niniejszym Regulaminie „Serwisem”).
 3. Przez Korzystanie z Serwisu rozumie się wszelkie formy interakcji z platformą reputeup.pl w tym składanie zamówień na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego zasad.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Przez „Klienta” rozumie się każdą osobę korzystająca z Serwisu w rozumieniu ust. I Regulaminu.
 7. Słowo „Usługa” w dalszej części Regulaminu odnosi się do wszelkich działań prowadzonych przez Serwis reputeup.pl na rzecz Klienta.
 8. Klient chcąc skorzystać z Usług Serwisu musi być osobą pełnoletnią w rozumieniu polskiego prawa cywilnego (ukończenie 18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica lub opiekuna prawnego. Klienci korzystający z Serwisu, którzy mają ukończone 13 lat oświadczają, iż posiadają zgodę o której mowa w zdaniu poprzednim i na żądanie Administratora przedstawią ją. Korzystanie z Serwisu przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia jest zabronione a Administrator posiada uprawnienie do odmowy świadczenia usług w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do wieku Klienta.
 9. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: kontakt@reputeup.pl.
 10. Ilość opinii przedstawiona w ofercie zawiera już opinie gratisowe.

Rejestracja

§ 2

 1. Aby skorzystać z Usługi w serwisie wymagana jest rejestracja.
 2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z imienia, loginu, hasła oraz adresu e-mail.
 3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

§ 3

 1. Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
 4. Dane podane przez klienta będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez Serwis.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Zamówienia

§ 4

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych w Serwisie.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy usługi. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 3. Dla stron wiążące są informacje podane przy składaniu zamówienia.
 4. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy realizacji zamówionych usług.
 5. Po złożeniu zamówienia, możliwe jest podejrzenie statusu zamówienia, oraz jego postęp.
 6. Serwis repueup.pl zobowiązuję się do rozpoczęcia realizacji usługi w ciągu 24 godzin w dni robocze.
 7. Czas realizacji zamówienia zależny jest od zamówionej Usługi, a jego długość jest powiązana z gwarancją jakości jej wykonania.
 8. Po zrealizowaniu usługi Klient otrzymuję raport z przeprowadzonych działań przez Serwis.

Reklamacje

§ 5

 1. Każdy z klientów ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez Serwis.
 2. Obsługą reklamacji zajmuje się administracja serwisu.
 3. Reklamacje dotyczące brakujących opinii należy składać w panelu użytkownika,
  poprzez kliknięcie przycisku "zgłoś brak" nie później, niż 30 dni od zakończenia realizacji zlecenia.
  Po rozpatrzeniu zgłoszenia w przypadku braku opinia zostanie zastąpiona nową.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane nie później, niż w ciągu 24h od zakończenia zrealizowanego zamówienia.
 5. Informacje o decyzji w sprawie reklamacji zostaną wyświetlone w panelu użytkownika w danym zamówieniu.
 6. Od wyniku reklamacji klientowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć pisemnie i przesłać pocztą na w/w adres właściciela i administratora serwisu w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 7. Klientowi nie przysługuję prawo do reklamacji gdy:
  1. Dobrowolnie usuwa i tym samym zakłóca działanie usług prowadzonych przez reputeup.pl
  2. Na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawnie zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.
 8. Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać adres mailowy kontakt@reputeup.pl

Płatności

§ 6

 1. Pośrednikiem systemu płatności jest serwis Hotpay (https://hotpay.pl).
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie systemów płatności.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania systemów płatności należy zgłosić bezpośrednio do pośrednika płatności.

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 3. Przed każdym zamówieniem konieczne jest przeczytanie Regulaminu i zaakceptowanie go w jego aktualnej wersji.
 4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Klienta w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.
 7. Serwis uznaje, iż Klient posiadający konto na reputeup.pl zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Dobra opinia to klucz do sukcesu

Popraw wizerunek swojego biznesu i wybij się ponad konkurencje!

Sprawdź więcej
google opinie logo
facebook opinions
tripadvisor opinions

o nas

Czym się zajmujemy?

W ostatniej dekadzie, marketing internetowy stał się najważniejszą i najskuteczniejszą formą reklamy. W czasach, kiedy telewizja staje się coraz mniej popularna, a ulotki i broszury dla większości ludzi to nieinteresujące kartki papieru traktowane jak śmieci, to właśnie Internet został głównym medium, z którego korzysta niemal każdy.

ReputeUp zajmuję się budowaniem i wzmacnianiem wizerunku w sieci oraz tworzeniem skutecznych kampanii reklamowych. Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapewnienie Klientom pozytywnej i wiarygodnej opinii w Internecie, a co za tym idzie - mocnej pozycji na rynku pośród konkurencji. Mając świadomość, że zadowolony klient to najlepszy rodzaj promocji, prowadzimy spersonalizowane, a co najważniejsze - skuteczne działania opierające się na opiniach Google, a także marketingu szeptanym, realizowanym na najpopularniejszych portalach społecznościowych tak, aby zwiększyć renomę Twojej marki i dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Google Opinie Kupno

jak działamy

Realizacja zamówienia

1
tap click

Wybierz ofertę

Zaznacz ofertę,
która Cię interesuje

2
pay credit card

Opłać zamówienie

Zapłać za usługę
w wygodny sposób

3
hourglass

Czekaj na rezalizację

Spokojnie poczekaj.
My się wszystkim zajmiemy

4
loop

Sprawdź raport

W każdej chwili możesz
sprawdzić postępy naszej pracy

5
profit

Licz zyski

Ciesz się rosnącą liczbą klientów i większą rozpoznawalnością

nasza oferta

Przystępne cenowo pakiety

* Wszystkie podane ceny w pakietach są cenami NETTO.

Pakiet darmowy

0

Ilość opinii

1

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam

Pakiet testowy

60

Ilość opinii

5

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam

Pakiet standard

120

Ilość opinii

10

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam
Zaoszczędzisz 20 zł

Pakiet premium

220

Ilość opinii

20

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam
Zaoszczędzisz 40 zł

Pakiet premium plus

320

Ilość opinii

30

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam
Zaoszczędzisz 80 zł

Pakiet platinum

520

Ilość opinii

50

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam
Zaoszczędzisz 180 zł

Pakiet maxx

1020

Ilość opinii

100

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam

Pakiet testowy

50

Ilość opinii

5

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam

Pakiet standard

100

Ilość opinii

10

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam
Zaoszczędzisz 20 zł

Pakiet premium

180

Ilość opinii

20

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam
Zaoszczędzisz 40 zł

Pakiet premium plus

260

Ilość opinii

30

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam
Zaoszczędzisz 80 zł

Pakiet platinum

420

Ilość opinii

50

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam
Zaoszczędzisz 180 zł

Pakiet maxx

820

Ilość opinii

100

Rozpoczęcie zamówienia

24h

 • Ocena 5 gwiazdek
 • Polskie konta
 • Raport z postępów prac
 • 100% dyskrecji
 • Opinia tekstowa
 • Personalizacja treści
 • Konta z historią min. 4 lata
Zamawiam

nasze osiągi

Posiadamy

orders 0 +

Zrealizowanych zleceń

orders 0

Wystawionych opinii

orders 0 %

Skuteczności

blog

Sprawdź nasze wpisy

blog image
Poradnik
Data artykułu: 2021-12-01

Jak utworzyć wizytówkę Google Moja Firma?

Posiadanie wizytówki Google Moja Firma jest doskonałym sposobem na dotarcie do klientów przez małe i duże firmy, które świadczą swoje usługi lokalnie. Poprzez obecność wpisu w wyszukiwarce i Mapach Google,Twoja marka zyska rozpoznawalność na tle konkurencji. Jeśli zastanawiasz się jak założyć wizytówkę Google - przejdź do artykułu.

Czytaj więcej
blog image
Poradnik
Data artykułu: 2021-11-30

Jak usunąć negatywne opinie z Google Moja Firma?

Na Twojej wizytówce Google pojawiła się niesłuszna negatywna ocena? Pomożemy Ci w usunięciu niechcianej opinii w Google. Dbanie o opinie w internecie jest bardzo ważna kwestią w tworzeniu wizerunku firmy, dlatego pod żadnym pozorem nie możesz jej lekceważyć. Przeczytaj artykuł i sprawdź co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Czytaj więcej
blog image
Poradnik
Data artykułu: 2021-11-30

Jak rozpocząć swoją przygodę z kontem Google?

Jedno konto Google to furtka do wielu popularnych narzędzi czy serwisów. Mam na myśli na przykład Gmail, Youtube, czy Google Docs. Obecnie mało która osoba nie ma swojego profilu na tym serwisie. W tym artykule dowiesz się jak założyć bezpłatne konto Google i uzyskać pełny dostęp do wcześniej wspomnianych produktów giganta z Mountain View.

Czytaj więcej

dlaczego my?

Dlaczego warto nas wybrać?

background image
discretion

100% dyskrecji

Zapewniamy pełną dyskrecję.
Nie musisz się martwić o to, że ktoś dowie się o naszych działaniach.

uthenticity

Prawdziwe konta

Wszystkie nasze opinie są wystawiane z prawdziwych kont użytkowników popartych geolokalizacją, dzięki czemu recenzje wyglądają naturalnie.

personalization

Personalizowanie treści

Nasze działania dostosowane są do specyfiki Twojej branży. Tak, aby reklama dotarła do odpowiedniej grupy odbiorców.

quality

Gwarancja jakości

Opinie wystawiane są w racjonalnych odstępach czasowych przez prawdziwych, kreatywnych ludzi - nie przez boty.

faq

FAQ

Najczęstsze pytania

Użytkownik sam definiuje częstotliwość dodawania opinii podczas składania zamówienia.

Jeśli zdarzy się, że któraś z naszych opinii zniknie z Twojej wizytówki, dodamy nową w ramach rekompensaty.

Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Wystarczy podczas zamówienia zaznaczyć "Chcę fakturę VAT" oraz wypełnić dane do faktury.

Tak, wszystkie podane ceny są cenami netto i trzeba doliczyć do nich 23% podatku VAT.